mobilya

Kral’ın Oynadığı Oyun

kral

Günlerden birinde güzel bir kız varmış. O kız sapsarı saçlı, masmavi gözlüymüş. Bu kız iyi kalpli kralın kızından başkası değilmiş. Gün gelmiş kral huzuruna mahalleden üç tane delikanlı çağırmış. Bana en iyi oyunu öğretene kızımı vereceğim demiş. Fuat adındaki çocuk, krallara layık bir oyun hazırlamış ve kralın huzuruna getirmiş. Kral bu oyun karşısında adeta şaşkına dönmüş. Tam kızını verecekken ikinci delikanlı Muharrem atlamış ve demiş ki: “Kralım ne yapıyorsunuz daha benim oyunu görmediniz”. Muharrem haklıymış, daha kral onun oyununu görmemiş. Hem belki Muharrem’in hazırladığı oyun daha güzelmiş. Derken üçüncü delikanlı gizli işler çevirmeye başlamış. 700 bin akçelik saati kralın vezirine hediye etmiş. Vezir, diğer delikanlıların kellesini vurdurmuş. Rüşvetçi delikanlı da kızın sahibi olmuş. Bu da kral oyun‘un dilden dile, ağızdan ağıza yayılan efsanesiymiş.

Bu yazıyı yorumla