mobilya

Ebul Feth Kimdir?

Ebul Feth

Hz. Muhammed S.A.V. öldükten sonra onun halefi olanlara halife denmiştir. Onun görevini üstlenmek için yemin edenler hilafet ile onurlandırılmıştır. Emeviler-Abbasiler derken sıra Abbasilere gelmiştir. Bu sırada Alp Arsln Malazgirt savaşında özel taktiklerle (hilal taktiği) başarılı olunca Abbasi halifesi, Türk sultanı Alp Arslan Han’a bir ünvan vermek istemiş ve adamlarına talimat vermiştir. Allem etmiş, kallem etmiş ve sonunda Sultan Alp Arslan’a Ebul Feth ünvanını vermiştir. Ebul Feth, Arapça bilen kişilerin bileceği üzre fethin babası manasına gelmektedir.

Bu yazıyı yorumla